Teatage kõrvaltoimetest või defektsest tootest
telefoni numbril +370 521 96111 või e-posti aadressil veta@veta.lt

Privaatsuspoliitika

Üldteave

UAB VETA (edaspidi: vastutav töötleja) sätestab selle privaatsuspoliitikaga (edaspidi: privaatsuspoliitika) isikuandmete töötlemise tingimused vastutava töötleja veebilehe kasutamisel. Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi rakendatakse iga kord, kui soovite tutvuda meie pakutava sisu ja/või teenustega, vaatamata sellele, millist seadet (arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, televiisorit vms) te kasutate.

 • Vastutava töötleja rekvisiidid: Kalvarijų g. 62 LT-09304 Vilnius, Leedu
 • Asukoha aadress: Kalvarijų g. 62 LT-09304 Vilnius, Leedu
 • Registrikood: 110301113
 • Tel: +370 5272 4390
 • E-post: veta@veta.lt
 • KMKR: LT103011113

On väga oluline, et loeksite selle privaatsuspoliitika hoolikalt läbi, sest iga kord, kui külastate vastutavale töötlejale kuuluvat veebilehte, kinnitate, et olete tutvunud käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustega. Kui te ei ole nende tingimustega nõus, siis palume meie kodulehte mitte külastada, mitte kasutada meie sisu ja/või teenuseid.

Kinnitame, et vastutav töötleja kogub veebilehe külastajate isikuandmeid järgides Euroopa Liidus ja Leedu Vabariigis kehtivate õigusaktide nõudeid ning kontrollivate asutuste juhiseid. Kõiki mõistlikke tehnilisi ja haldusmeetmeid rakendatakse selleks, et veebilehe külastajate kohta kogutud andmed oleks kaitstud kadumise, ebaseadusliku kasutamise ja muutmise eest.

Alla 16 aasta vanustel isikutel ei ole lubatud edastada mitte mingeid isikuandmeid meie veebilehe kaudu. Kui olete noorem kui 16-aastane, peate isikuandmete esitamiseks hankima vanema või muu eeskostja nõusoleku.

Millist teavet me teie kohta kogume?

Otseselt teie esitatud teavet (erinevatel veebilehekülgedel, kontaktvormidel, ankeetides):

 • elukoht (aadress),
 • eesnimi,
 • perekonnanimi,
 • telefoninumber,
 • e-posti aadress,
 • ettevõtte nimetus.

Veebilehel võivad olla kasutuses järgmist tüüpi küpsised:

 • tehnilised küpsised – küpsised, mis on vajalikud veebilehe toimimiseks;
 • funktsionaalsed küpsised – küpsised, mis küll ei ole veebilehe toimimiseks vajalikud, kuid parandavad oluliselt selle toimimist, kvaliteeti ja kasutuskogemust;
 • statistikaküpsised – küpsised, mida kasutatakse veebilehe külastajate navigeerimismeetodite statistilise analüüsi koostamiseks; nende küpsistega kogutud andmeid kasutatakse anonüümselt;
 • siht- või reklaamiküpsised – küpsised, mida kasutatakse pakkumiste või muu teile huvi pakkuva teabe kuvamiseks.

Statistika- ja reklaamiküpsised

Külastaja saab keelata brauseril küpsiste kasutamise: (juhised inglise keeles)

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari
Opera

Kui külastate meie veebilehte, kogume teavet, mis avab meie osutatavate teenuste kasutamise erisusi või genereerib automaatselt külastuste statistikat.

Teave kolmandatelt isikutelt

Me võime saada teavet teilt enestelt ning avalikest ja äriallikatest (ulatuses, mille sätestavad kehtivad õigusaktid) ja siduda selle muu teabega, mille saame teilt või teie kohta. Teavet võime saada teie kohta ka kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikest, kui sisse logite, näiteks kasutades Facebooki kontot.

Muu meie kogutav teave

Me võime koguda teavet teie, teie seadme või teie poolt kasutatava meie veebilehe sisu kohta teilt saadud nõusoleku alusel.

Te võite valida ja mitte edastada teatud teavet (nt teavet, mida palutakse esitada meie e-kaupluses registreerumise ajal), kuid sel juhul võidakse keelata meie pakutavate internetiostuteenuste kasutamine.

Kuidas me teie andmeid kasutame?

Võime kasutada kogutud teavet alljärgnevatel eesmärkidel:

 • registreerida teid selleks, et saaksite kasutada meie pakutavad internetiostuteenust;
 • ostukorvi eest tasumiseks valitud välispangateenuste pakkuja kaudu;
 • otseturunduse eesmärgil, näiteks uudiskirjade saatmiseks, individuaalselt rakendatavate reklaamkuulutuste esitamiseks, kampaaniate kohta teabe saatmiseks, oma turu, klientide, toodete ja teenuste (kaasa arvatud toodete ja teenuste kohta teie arvamuse kogumine, klientidele küsitluste korraldamine) hindamiseks ja analüüsimiseks;
 • info saamiseks selle kohta, kuidas inimesed kasutavad meie pakutavaid internetiteenuseid, et saaksime neid paremaks muuta ja luua uue sisu, uusi tooteid ning teenuseid;
 • muudel juhtudel kasutame teavet teie nõusolekul;
 • teabe kogumiseks külastajate tegevuse kohta veebilehel, et analüüsida andmeid veebilehe kasutatavuse parandamise eesmärgil.
 • Võta meiega ühendust!

Kellele avaldame teavet teie kohta?

Kohustume mitte edastama teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul,

 • kui on saadud teie nõusolek isikuandmete avaldamiseks;
 • kui osutame teenuseid oma partneritele, kes pakuvad toodete kohaletoimetamise teenust või muid teie tellitud teenuseid. Nendele teenusepakkujatele edastame vaid selle teie isikliku teabe, mis on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks;
 • kõrvaltoimete või ravimikvaliteedi probleemi korral edastame teie teabe MSD Animal Healthile. MSD privaatsuspoliitika leiate siit…
 • õiguskaitseorganitele Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

Mida me teeme, et teie antud teave oleks kaitstud?

Isikuandmeid kaitstakse kadumise, lubamatu kasutamise ja muutmise eest. Oleme rakendanud füüsilised ja tehnilised meetmed, et saaksime kaitsta kogu teavet, mida kogume teenuste osutamise eesmärgil. Juhime tähelepanu, et kuigi me teeme kõik vajaliku teie andmete kaitsmiseks, ei ole ükski koduleht, interneti teel teostatud tehing, arvutisüsteem või juhtmevaba side täielikult turvaline.

Säilitame teie andmeid 3 aastat alates viimasest meie teenuste või nende sisu kasutamise päevast. Selle tähtaja möödumisel kustutatakse andmed nii, et neid ei ole enam võimalik taastada.

Teie õigused

Andmesubjektil, kelle andmeid töödeldakse vastutava töötleja tegevuse käigus, on järgmised õigused:

 • õigus teada (saada teavet), et tema andmeid töödeldakse (õigus teada);
 • tutvuda oma andmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda);
 • nõuda andmete ära parandamist või, arvestades isikuandmete töötlemise eesmärke, täiendada isiku mittetäielikke isikuandmeid (õigus parandada);
 • õigus hävitada oma andmed või õigus peatada oma andmete töötlemise toimingud (välja arvatud säilitamine) (õigus hävitada ja õigus olla unustatud);
 • õigus nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, kui esineb vähemalt üks õigustatud põhjus (õigus piirata).
 • õigus oma andmed üle kanda (õigus üle kanda);
 • mitte nõustuda, et isikuandmeid töödeldakse, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärgil, sh profileerimine, nii palju, kui see on seotud otseturundusega.

Kui te enam ei soovi, et teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, sealhulgas profileeritakse, võite saata e-kirja aadressil veta@veta.lt ja mitte nõustuda sellega, et teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, ja/või nõuda, et kasutatakse vaid teie isikuandmete automatiseeritud (sealhulgas profileerimine**) töötlemist, ilma et nimetaksite mittenõustumise põhjuseid.

** Vastavalt teie esitatud andmetele võidakse otseturunduse eesmärgil viia läbi teie isikuandmete profileerimine, et pakkuda teile ainult kohandatud lahendusi ja pakkumisi. Te võite igal ajal tühistada oma isikuandmete automatiseeritud töötlemiseks antud nõusoleku, kaasa arvatud profileerimine, või olla selle vastu.

Igasuguse taotluse või korralduse, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, võib andmesubjekt esitada vastutavale töötlejale kirjalikult postiaadressil Kalvarijų g. 62, LT-09304 Vilnius, Leedu või e-posti aadressil veta@veta.lt.

Vastutav töötleja, kes on saanud sellise taotluse või korralduse mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates pöördumise päevast, esitab vastuse ja teostab taotluses nimetatud toimingud või keeldub nende tegemisest. Vajaduse korral võib seda perioodi pikendada veel kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluste keerukust ja arvu. Sellisel juhul teavitab vastutav töötleja ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest andmesubjekti sellisest pikendamisest, lisades ka hilinemise põhjused.

Vastutav töötleja ei saa luua andmesubjektile tingimusi eespool nimetatud õiguste rakendamiseks, välja arvatud mittenõustumine isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, kui seadustega sätestatud juhtudel peab olema tagatud kuritegude, teenistus- või kutse-eetika rikkumise ennetamine, uurimine ja tuvastamine, samuti andmesubjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse.

Kolmandate isikute veebilehed, teenused ja tooted meie veebilehel

Vastutava töötleja veebileht võib sisaldada kolmandate isikute reklaame, linke nende veebilehtedele ja teenustele, mille üle vastutaval töötlejal puudub kontroll. Vastutav töötleja ei vastuta kolmandate isikute kogutud teabe turvalisuse ja privaatsuse eest. Peate lugema privaatsusavaldusi, mis kehtivad teie kasutatavatele kolmandate isikute veebilehtedele ja teenustele.

Küpsised

Vastutava töötleja veebilehe külastamiseks soovime esitada teile sellist sisu ja funktsioone, mis oleksid kohaldatud teie vajadustega. Selleks on vajalikud küpsised (ingl k cookies). Need on väikesed elemendid, mis luuakse veebilehe sirvimisel automaatselt ja salvestatakse teie arvutisse või muusse lõppseadmesse. Need aitavad vastutaval töötlejal teid ära tunda kui varasemat veebilehe külastajat, salvestada teie veebilehe külastamise ajaloo ja kohandada selle järgi sisu. Samuti aitavad küpsised tagada veebilehe ladusa toimimise, lubavad jälgida kodulehe külastamise kestvust, sagedust ning koguda statistilist teavet veebilehe külastajate arvu kohta.

Meie veebilehel kasutatavate küpsiste kirjeldus

Küpsise nimetus Küpsise liik Loomise hetk Kehtimisaeg Kasutatavad andmed
_ga Statistikaküpsised Veebilehe külastamisel 2 aastat Unikaalne ID
_gat Statistikaküpsised Veebilehe külastamisel 24 tundi Unikaalne ID
_gid Statistikaküpsised Veebilehe külastamisel 24 tundi Unikaalne ID
tvs_session_id Funktsionaalsed küpsised Veebilehe külastamisel During a session Unikaalne ID
cookieconsent_status Funktsionaalsed küpsised Vajutades „Nõustun“ 24 tundi Valitud tähendus
interface_lang Funktsionaalsed küpsised Veebilehe külastamisel 4 kuud Valitud tähendus

Kuidas hallata ja kustutada küpsiseid

Kui kasutate brauserit meie esitatud sisuni jõudmiseks, siis saate oma brauseri konfigureerida nii, et kõik küpsised oleks vastu võetud, kõik küpsised oleks tagasi lükatud või et teid teavitataks küpsise saatmisest. Iga brauser on erinev, seepärast, kui te ei tea, kuidas muuta küpsiste seadeid, siis tutvuge brauseri abimenüüga. Teie seadme operatsioonisüsteemis võib olla küpsiste lisakontrollereid. Kui te ei soovi, et informatsiooni kogutakse küpsiste abil, kasutage enamikus brauserites olevat lihtsat protseduuri, mis lubab teil keelduda küpsiste kasutamisest. Kui soovite rohkem teavet, kuidas kontrollida küpsiste kasutamist, külastage veebilehte aadressil http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Pange siiski tähele, et mõnel juhul võib küpsiste kustutamine aeglustada veebilehe sirvimise kiirust, piirata teatud veebilehe funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu saidile.

Meie veebilehel võib olla viiteid teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele. Juhime tähelepanu sellele, et vastutav töötleja ei vastuta selliste veebilehtede sisu või nende kasutatavate privaatsuse tagamise põhimõtete eest. Kui klõpsate viitele vastutava töötleja veebilehel ja satute teistele veebilehtedele, peaksite eraldi tundma huvi nende privaatsuspoliitika vastu.

Võtke meiega ühendust

Kui teil tekib küsimusi seoses selle privaatsuspoliitikaga, võtke palun ühendust endale sobival viisil.
Posti teel: UAB Veta, Kalvarijų g. 62, LT-09304 Vilnius, Leedu

E-posti aadressil veta@veta.lt

Tagasi tulema