Par nevēlamām blakusparādībām vai produkta defektiem lūdzam sazināties
pa tālr. +37052196111 vai pa e-pastu: veta@veta.lt

Privātuma politika

Vispārīga informācija

UAB “VETA” (turpmāk – Datu pārzinis) šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) nosaka personas datu apstrādes nosacījumus, izmantojot Datu pārziņa pārvaldīto vietni. Privātuma politikā izklāstītie noteikumi tiek piemēroti katru reizi, kad piekļūstat mūsu nodrošinātajam saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi no izmantotās ierīces (datora, mobilā tālruņa, planšetdatora, TV u.c.).

 • Datu pārziņa rekvizīti: Kalvarijų g. 62 LT-09304 Viļņa, Lietuva
 • Juridiskā adrese: Kalvarijų g. 62 LT-09304 Viļņa, Lietuva
 • Reģistrācijas numurs: 110301113
 • Tālr.: +37052724390
 • E-pasts: veta@veta.lt
 • PVN maksātāja numurs: LT103011113

Ir ļoti svarīgi rūpīgi izlasīt Privātuma politiku, jo katru reizi apmeklējot Datu pārzinim piederošo tīmekļa vietni, jūs piekrītat šajā Privātuma politikā aprakstītajiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietni, neizmantojiet mūsu saturu un/vai pakalpojumus.

Mēs apliecinām, ka Datu pārziņa vietnes apmeklētāju dati tiks vākti saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām un kontrolējošo iestāžu norādījumiem. Tiek piemēroti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai aizsargātu mūsu apkopotos datus par vietnes apmeklētājiem no zuduma, neatļautas izmantošanas un izmaiņām.

Personas, kas ir jaunākas par 16 gadiem, nedrīkst iesniegt nekādus personas datus caur mūsu vietni. Ja esat persona, kas jaunāka par 16 gadiem, pirms personas informācijas iesniegšanas jāsaņem sava vecāka vai cita likumīgā aizbildņa piekrišana.

Noteikumos lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/ 679.

Kādu informāciju par jums mēs apkopojam?

Informāciju, kas tiek sniegta tieši no jums (dažādās tīmekļa vietnes lapās, kontaktu veidlapās, anketās):

 • dzīvesvieta (adrese),
 • vārds,
 • uzvārds,
 • tālruņa numurs,
 • e-pasta adrese,
 • uzņēmuma nosaukums.

Tīmekļa vietne var izmantot šādas sīkdatnes:

 • tehniskās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas nepieciešamas Vietnes darbībai;
 • funkcionālās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas, lai arī nav nepieciešamas Vietnes darbībai, būtiski uzlabo tās darbību, kvalitāti un lietošanas pieredzi;
 • statistiskās sīkdatnes – tās ir sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai sagatavotu statistisko analīzi par vietnes apmeklētāju navigācijas metodēm; šo sīkdatņu apkopotie dati tiek izmantoti anonīmi;
 • mērķauditorijas vai reklāmas sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai parādītu jums piedāvājumus vai citu informāciju, kas varētu Jūs interesēt.

Statistiskās un reklāmas sīkdatnes

Apmeklētājs var pats iestatīt, lai pārlūkprogramma novērstu sīkdatņu izmantošanu: instrukcijas angļu valodā)

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari
Opera

Ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs arī apkopojam informāciju, kas atklāj mūsu sniegto pakalpojumu lietošanas specifiku vai automātiski ģenerē apmeklējumu statistiku.

Informācija no trešām pusēm

Mēs varam iegūt informāciju par jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti) un apvienot to ar citu informāciju, ko saņemam no jums vai par jums. Mēs varam arī saņemt informāciju par jums no trešo pušu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad pieslēdzaties tiem, piemēram, izmantojot kontus Facebook tīklā.

Cita informācija, ko mēs apkopojam

Ar jūsu piekrišanu mēs varam arī vākt citu informāciju par jums, jūsu ierīci vai mūsu vietnes satura izmantošanu.

Jūs varat izvēlēties nesniegt noteiktu informāciju (piemēram, informāciju, kas tiek pieprasīta, reģistrējoties mūsu interneta veikalā), tomēr šajā gadījumā jums var netikt atļauts izmantot mūsu interneta iepirkšanās pakalpojumu.

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju?

Mēs varam izmantot apkopoto informāciju šādiem mērķiem:

 • Lai reģistrētu jūs, lai Jūs varētu izmantot mūsu iepirkšanās internetā pakalpojumu.
 • Iepirkumu groza apmaksai caur izvēlēto ārējo bankas pakalpojumu sniedzēju.
 • Tiešā mārketinga nolūkos, piemēram, biļetenu, individuāli pielāgotu reklāmas sludinājumu un paziņojumu par akcijām sūtīšanai, lai novērtētu un analizētu savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (tostarp jūsu viedokļa par produktiem un pakalpojumiem apkopošanai un klientu aptauju veikšanai).
 • Lai uzzinātu, kā cilvēki izmanto mūsu piedāvātos interneta pakalpojumus, lai mēs varētu tos uzlabot un izstrādāt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.
 • Citos gadījumos ar jūsu piekrišanu.
 • Apkopot informāciju par apmeklētāju darbībām vietnē, analizēt datus, lai uzlabotu vietnes lietojamību.
 • Sazināties ar Jums.

Kam mēs atklājam jūsu informāciju?

Mēs apņemamies nenodot Jūsu personas datus nekādām nesaistītām trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

 • ja ir jūsu piekrišana personas datu izpaušanai;
 • pakalpojumu sniegšanai – mūsu partneriem, kas nodrošina Jūsu pasūtīto preču piegādi vai citus jūsu pasūtītos pakalpojumus. Mēs šiem pakalpojumu sniedzējiem sniegsim tikai tik daudz jūsu personas informācijas, cik būs nepieciešams konkrētā pakalpojuma sniegšanai;
 • mēs nodosim jūsu informāciju MSD Animal Health nevēlamu blakusparādību vai zāļu kvalitātes problēmu gadījumā. Lasiet vairāk par MSD privātuma politiku…
 • tiesībsargājošajām iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?

Personas dati ir aizsargāti pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmaiņām. Mēs ieviesām fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu visu informāciju, ko apkopojam mūau pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Atgādinām, ka, lai gan mēs veicam saprātīgas darbības, lai aizsargātu jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistes operācija, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnībā drošs.

Jūsu datus mēs glabāsim 3 gadus pēc dienas, kad pēdējo reizi izmantojāt mūsu pakalpojumus vai saturu. Pēc šī perioda beigām dati tiks dzēsti tādā veidā, lai tos nebūtu iespējams atjaunot.

Jūsų teisės

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbībā, ir šādas tiesības:

 • zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • piekļūt saviem datiem un to apstrādei (tiesības piekļūt);
 • pieprasīt labojumus vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības uz labošanu);
 • iznīcināt Jūsu datus vai pārtraukt Jūsu datu apstrādi (izņemot uzglabāšanu) (tiesības uz iznīcināšanu un tiesības tikt aizmirstam);
 • pieprasīt Personas datu pārvaldniekam ierobežot personas datu apstrādi viena no leģitīmiem iemesliem (tiesības uz ierobežojumu);
 • ir tiesības pārcelt datus (tiesības pārcelt);
 • nepiekrist personas datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti vai paredzēti apstrādei tiešā mārketinga, tostarp profilēšanas, nolūkos, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešo mārketingu.

Ja vairs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga, tostarp profilēšanas, nolūkos, varat rakstīt uz e-pastu uz veta@veta.lt un iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā un/ vai lai netiktu piemērota tikai automatizēta, tajā skaitā profilēšana**, Jūsu personas datu apstrāde, nenorādot iebilduma iemeslus.

**Saskaņā ar Jūsu sniegtajiem personas datiem tiešā mārketinga nolūkos var tikt veikta Jūsu personas datu profilēšana, lai piedāvātu Jums individuāli pielāgotus risinājumus un piedāvājumus. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu automatizētai jūsu personas datu apstrādei, tostarp profilēšanai, vai jebkurā laikā iebilst pret to.

Datu subjektam ir tiesības jebkuru pieprasījumu vai norādījumu, kas saistīts ar personas datu apstrādi, iesniegt Datu pārzinim rakstiski vienā no šādiem veidiem: pa pastu uz adresi Kalvarijų g. 62, LT-09304 Viļņa, Lietuva vai e-pastu: veta@veta.lt.

Saņemot šādu pieprasījumu vai norādījumu, datu pārzinis ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz atbildi un veic pieprasījumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt. Nepieciešamības gadījumā norādīto termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita. Šajā gadījumā Datu pārzinis viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas informē Datu subjektu par šādu pagarinājumu, norādot kavējuma iemeslus.

Datu pārzinis var neradīt apstākļus, lai datu subjekti varētu īstenot iepriekš minētās tiesības, izņemot iebildumus pret personas datu apstrādi, izmantojot tiešo mārketingu, kad likumā paredzētajos gadījumos nepieciešams nodrošināt noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī Datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.

Trešo pušu tīmekļa vietnes, pakalpojumi un produkti mūsu vietnēs

Datu pārziņa tīmekļa vietnē var būt trešo pušu baneri, saites uz to tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kurus Datu pārzinis nevar kontrolēt. Datu pārzinis nav atbildīgs par trešo personu apkopotās informācijas drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa privātuma politikas, kas attiecas uz jūsu izmantotajām trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem.

Sīkdatnes

Kad Jūs apmeklējat Datu pārziņa vietni, mēs vēlamies nodrošināt saturu un funkcijas, kas būtu pielāgotas tieši Jūsu vajadzībām. Šim nolūkam ir nepieciešamas sīkdatnes (angļu valodā – cookies). Tās ir nelieli informācijas elementi, kas tiek automātiski ģenerēti, pārlūkojot vietni, un tiek saglabāti jūsu datorā vai citā gala ierīcē. Tie palīdz Datu pārzinim atpazīt jūs kā iepriekšēju noteiktas vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši pielāgot saturu. Tāpat sīkdatnes

palīdz nodrošināt netraucētu vietņu darbību, ļauj uzraudzīt vietņu apmeklējuma ilgumu un biežumu un apkopot statistisko informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu.

Mūsu vietnē izmantoto sīkdatņu apraksti

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes tips Izveides brīdis Derīguma termiņš Izmantotie dati
_ga Statistiskās sīkdatnes Ieejot vietnē 2 gadi Unikāls ID
_gat Statistiskās sīkdatnes Ieejot vietnē 24 stundas Unikāls ID
_gid Statistiskās sīkdatnes Ieejot vietnē 24 stundas Unikāls ID
tvs_session_id Funkcionālās sīkdatnes Ieejot vietnē Sesijas laikā Unikāls ID
cookieconsent_status Funkcionālās sīkdatnes Noklikšķinot “Piekrītu” 24 stundas Izvēlētā nozīme
interface_lang Funkcionālās sīkdatnes Ieejot vietnē 4 mēneši Izvēlētā nozīme

 

Kā pārvaldīt un dzēst sīkfailus

Kad Jūs izmantojat savu pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu nodrošinātajam saturam, Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tiktu pieņemti visi sīkfaili, noraidīti visi sīkfaili vai tiktu paziņots, kad sīkfails tiek nosūtīts. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ, ja nezināt, kā mainīt sīkfailu iestatījumus, pārbaudiet tās palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmai var būt papildu sīkfailu kontrolieri. Ja Jūs nevēlaties, lai informācija tiktu vākta ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet vienkāršo procedūru, kas pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu, kas ļauj atteikt sīkdatņu izmantošanu. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailu pārvaldību, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos sīkdatņu dzēšana var palēnināt jūsu interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu vietnes funkciju funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei.

Mūsu vietnē var būt saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Datu pārzinis nav atbildīgs par šādu vietņu saturu vai tajās izmantotajiem privātuma principiem. Tāpēc, ja noklikšķināt uz saites Datu pārziņa tīmekļa vietnē, lai piekļūtu citām vietnēm, jums atsevišķi jāizlasa to Privātuma politika.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šajā Privātuma politikā sniegto informāciju, laipni lūdzam sazināties ar mums jebkurā jums ērtā veidā:

Pa pastu: UAB “Veta”, Kalvarijų g. 62, LT-09304 Viļņa, Lietuva

Pa e-pastu: veta@veta.lt

Atgriezties